Ceník hrazených služeb

Administrativa  
Výkon: Cena:
Prohlídka do zaměstnání vstupní 1000 Kč
Prohlídka do zaměstnání periodická, mimořádná, výstupní 900 Kč
Prohlídka k posouzení zdravotní způsobilosti k řízení motorových vozidel 850 Kč
Prohlídka k posouzení zdravotní způsobilosti k řízení motorových vozidel nad 65 let 630 Kč
Prohlídka k posouzení zdravotní způsobilosti k držení zbrojního průkazu 1000 Kč
Prohlídka a potvrzení k profesním průkazům a kurzům (svářeč, řidič z povolání, hasiči, ...) 1000 Kč
Prohlídka a vystavení zdravotního průkazu pracovníka v potravinářství  400 Kč
Prohlídka k posouzení zdravotní způsobilosti k závodní sportovní činnosti 600 Kč
Prohlídka k posouzení zdravotní způsobilosti k zájmové sportovní činnosti 300 Kč
Prohlídka k posouzení zdravotní způsobilosti ke studiu 300 Kč
Prohlídka a vystavení lázeňského návrhu pro samoplátce 800 Kč
Výpis ze zdravotní dokumentace - V zákonné lhůtě do 2 pracovních týdnů (tj.14 dnů) ode dne podání požadavku na standardním formuláři 500 Kč
Příplatek za expresní vystavení (vyhotovení) na počkání 1000 Kč
Výpis (na vlastním formuláři) 1500 Kč
Lékařská zpráva vystavena dle zdravotní dokumentace k jiným než léčebným účelům (zpráva pro úřady, pojišťovny, zaměstnavatele, vyplnění pojistky, bodové hodnocení úrazu...) + 400 Kčza započatých 10 minut. 400 Kč
Žádost o zařazení do sociálního ústavu (domov pro seniory, penziony) 500 Kč
Vystavení náhradního dokladu pracovní neschopnosti 100 Kč
Prohlídka a potvrzení na tábor, ...  300 Kč
Příplatek za expresní vyhotovení lékařské zprávy (nezahrnuje cenu výkonu) 1000 Kč
Výpis ze zdravotnické dokumentace pro životní pojištění + 500 Kč za započatých 10 minut 500 Kč
   
Výkon:   Cena: 
Aplikace očkovací látky nehrazené zdravotní pojišťovnou  350 Kč
Preventivní vyšetření nádoru tlustého střeva, FOB test (samoplátce)  350 Kč
Vyšetření CRP z prstu (zjištění bakteriálního zánětu v krvi) 300 Kč
Kopírování 1 strany dokumentace + čas zdravotníka (400 Kč) 5 Kč
Vyšetření bez objednání, mimo či po ordinační době  1000 Kč
Vyšetření moči 70 Kč
Stanovení glykémie glukometrem (samoplátce) 50 Kč
Nahlížení do zdravotní dokumentace ( za každých započatých 20 minut) 600 Kč
Aplikace očkovací látky vč. vakcíny  
- Tetanus + černý kašel (BOOSTRIX) 1150 Kč
- Klíšťová encefalitida (FSME) 1350 Kč
- Žloutenka typu B (ENGERIX-B) 1150 Kč
- Chřipka (Influvac Tetra/Vaxigrip Tetra) 800 Kč
- Efluelda (od 65 let) 1250 Kč
- Pneumokok (Prevenar 13) 1800 Kč
- Hepatida A+B (Twinrix adult) 2150 Kč
Ceny jsou pohyblivé, cena vakcíny se odvíjí dle aktuálního ceníku očkovacích látek distributorů vakcín